Bestyrelsen


 

 Foreningens ledelse:

 

 

 

Kasserer:

Svend Erik Laursen

Tlf. 61 30 70 12

sverlau@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Svend Emme 

Tlf. 39 69 27 07

svenemme@post8.tele.dk

 

 

 

 

 Leif Green Petersen

Tlf. 21 29 55 64

leifgreen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Klein 

Tlf. 41196110

jens.klein@hotmail.com


 


Jette-Marie Groskopf

Tlf. 21814450

jettemarie.groskopf@gmail.comEva Malfilâtre

eva.gelardi@gmail.com 

 

Foreningen har en kollektiv ledelse på 5 personer med hvert sit ansvarsområde:

Økonomi: Sv. E. Laursen.


Kunstnerisk leder af viseaftener: Sv. Emme.


Kontakt,

IT, hjemmeside o. lign.: Leif Green Petersen.


Teknisk udstyr: Jens Klein.


Medlemskontakt:

Jette-Marie Groskopf


Suppleant:

Eva Malfilâtre